•  Địa chỉ: Tầng 1, Tháp 6, Tòa nhà The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, HCM

  •  Email: dohaco@baovedonghai.com

  •  Hotline: 0966375555

  • You Tube Fanpage of Facebook

Thông tin chi tiết

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Điều 7. Điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề

1. Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với người Việt Nam:

Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

3. Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 11. Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Ngoài điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này, cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là doanh nghiệp.

2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (trừ quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này).

3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

4. Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam:

a) Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm;

b) Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên;

c) Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ). Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện; chi phí định giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

Điều 12. Điều kiện để được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ

1. Chỉ các cơ sở sau đây mới được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ:

a) Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Trung tâm dạy nghề của các trường Công an nhân dân;

c) Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an từ cấp tỉnh trở lên;

d) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ quy định tại khoản 3 Điều này nếu có nhu cầu hoạt động kinh doanh đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

2. Cơ sở đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền quy định tại Điều 24 Nghị định này tài liệu chứng minh về chức năng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ do cơ quan có thẩm quyền cấp kèm theo giáo trình, chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ. Nội dung giáo trình theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này.

3. Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ tự đào tạo nhân viên bảo vệ cho cơ sở của mình phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có phòng học và có địa điểm tập luyện cho nhân viên dịch vụ bảo vệ;

b) Có ít nhất 03 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo vệ; có ban quản lý, đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ;

c) Có số lượng nhân viên dịch vụ bảo vệ tối thiểu từ 300 nhân viên trở lên;

d) Có giáo viên hoặc hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy. Giáo viên giảng dạy phải có trình độ chuyên môn phù hợp, có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên (trừ môn võ thuật);

đ) Có giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ. Giáo trình đào tạo gồm các nội dung cơ bản về chính trị; pháp luật; nghiệp vụ bảo vệ; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; công tác phòng cháy và chữa cháy; công tác sơ, cấp cứu người bị nạn; quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ; một số động tác võ thuật phục vụ tự vệ và khống chế đối tượng; một số nội dung khác theo yêu cầu thực tiễn của mục tiêu cần bảo vệ. Thời gian đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ ít nhất là 30 ngày.

4. Các cơ sở chỉ được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ sau khi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an thẩm duyệt giáo trình, chương trình đào tạo. Sau khóa đào tạo phải có văn bản đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền sát hạch đánh giá kết quả và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ (Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) cho những nhân viên dịch vụ bảo vệ đạt yêu cầu trong đợt sát hạch.

Điều 25. Trách nhiệm chung áp dụng đối với các ngành, nghề

1. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện đầy đủ các quy định về an ninh, trật tự trong Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gửi cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh.

3. Duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Nghị định này trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

4. Không sử dụng cơ sở kinh doanh để thực hiện các hoạt động trái quy định của pháp luật ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

5. Phát hiện và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an về các biểu hiện nghi vấn hoặc vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh.

6. Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, trong thời hạn 03 ngày làm việc phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất về tình hình an ninh, trật tự theo hướng dẫn của Bộ Công an.

8. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan Công an và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

9. Chỉ sử dụng nhân viên làm việc trong cơ sở kinh doanh từ đủ 18 tuổi trở lên; có đủ năng lực hành vi dân sự; không nghiện ma túy. Không sử dụng nhân viên là người đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; người đang trong thời gian được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

10. Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền các tài liệu sau đây:

a) Danh sách những người làm việc trong cơ sở kinh doanh;

b) Bản khai lý lịch, Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, trừ người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

c) Các tài liệu chứng minh cơ sở kinh doanh đảm bảo đủ các điều kiện đối với từng loại ngành, nghề quy định tại các Điều 8, 11 và Điều 12 Nghị định này;

d) Thống kê phương tiện phục vụ cho công tác bảo vệ (nếu có);

đ) Sơ đồ khu vực kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; kinh doanh dịch vụ nổ mìn; kinh doanh công cụ hỗ trợ; kinh doanh súng bắn sơn; kinh doanh các loại pháo; kinh doanh casino; kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; kinh doanh dịch vụ lưu trú; kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; kinh doanh dịch vụ xoa bóp; kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

11. Phải có văn bản đề nghị cơ quan Công an có thẩm quyền cấp lại hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do bị mất, hư hỏng, hết thời hạn sử dụng hoặc cần thay đổi nội dung thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

12. Tổ chức tập huấn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho nhân viên bảo vệ và các nhân viên khác có liên quan trong cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.

13. Nếu cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động thì trước 10 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động, cơ sở kinh doanh phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền và Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh biết, trong đó nêu rõ lý do và thời gian tạm ngừng hoạt động.

14. Đối với các cơ sở kinh doanh: Súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; vật liệu nổ công nghiệp; tiền chất thuốc nổ; ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; dịch vụ nổ mìn; công cụ hỗ trợ; súng bắn sơn khi ngừng hoạt động kinh doanh thì phải thống kê đầy đủ số súng quân dụng, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, súng bắn sơn còn tồn đọng (nếu có) và có văn bản thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan Quân sự từ cấp tỉnh trở lên nơi cơ sở hoạt động kinh doanh để xử lý theo quy định của pháp luật.

15. Lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với từng loại ngành, nghề theo mẫu thống nhất của Bộ Công an.

16. Nộp phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, phí sát hạch cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 25 Nghị định này, cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có trách nhiệm:

1. Tuyển chọn, sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không có tiền án về các tội giết người, cố ý gây thương tích, các tội xâm phạm sở hữu;

b) Có lý lịch rõ ràng được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận;

c) Có giấy khám sức khỏe của trung tâm y tế, bệnh viện từ cấp huyện trở lên xác nhận có đủ sức khỏe để lao động;

d) Có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên;

đ) Không sử dụng người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh hoặc trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh hoặc làm nhân viên dịch vụ bảo vệ.

2. Chỉ sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ đã được đào tạo và được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

3. Có hợp đồng lao động với nhân viên dịch vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ thực hiện việc đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ sau khi cơ quan Công an có thẩm quyền có văn bản thẩm duyệt nội dung giáo trình và chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.

5. Cấp biển hiệu, trang phục (có logo gắn trên áo đã đăng ký với cơ quan Công an có thẩm quyền) cho nhân viên bảo vệ thuộc quyền quản lý.

6. Ký hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ bảo vệ trước khi triển khai công tác bảo vệ.

7. Không được thực hiện dịch vụ bảo vệ cho các đối tượng, mục tiêu hoặc hoạt động trái quy định của pháp luật.

8. Trong thời hạn 05 ngày kể từ khi triển khai mục tiêu bảo vệ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ngoài phạm vi cơ sở kinh doanh đặt trụ sở, phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; danh sách nhân viên dịch vụ bảo vệ và số lượng, chủng loại công cụ hỗ trợ (nếu có) tại mục tiêu bảo vệ đó gửi cho Công an xã, phường, thị trấn nơi triển khai mục tiêu bảo vệ.

9. Đối với cơ sở kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, phải có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền bản thống kê danh mục máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ do cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư, kèm theo tài liệu định giá đối với máy móc, phương tiện kỹ thuật của cơ quan quản lý giá từ cấp tỉnh trở lên.

Bài viết khác

Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba tặng Tiểu đoàn 93, Binh chủng Công binh

Sáng 14-10, Tiểu đoàn 93, Bộ Tham mưu, Binh chủng Công binh (BCCB) tổ chức Lễ đón Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba và kỷ..

Gần 800 cảnh sát giao thông xuất quân bảo vệ APEC 2017

Gần 800 cảnh sát giao thông từ 63 tỉnh thành trên cả nước cùng hàng trăm phương tiện, thiết bị kỹ thuật được triệu tập..

TPHCM tuyên dương 33 điển hình trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc 2017

TPHCM tuyên dương 33 điển hình trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc 2017 TPO - Những cá nhân xuất sắc của TPHCM trong phong..

Khen thưởng hai nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Khen thưởng hai nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp Lễ khen thưởng cho hai cá nhân là nhân viên vệ sĩ chuyên nghiệp, đã có thành..

Bảo vệ cho chung cư

Dịch vụ chuyên bảo vệ cho chung cư ở các quận hcm: quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9,..

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp ở quận 1

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp Đông Hải chúng tôi cam kết rằng khách hàng đã lựa chọn đúng địa chỉ tin cậy chuyên cung..

Dịch vụ bảo vệ cho văn phòng ở quận 2

dịch vụ bảo vệ an toàn, dịch vụ bảo vệ an ninh nhất, dịch vụ bảo vệ tphcm, dịch vụ bảo vệ uy tín nhất ở quận..

Dịch vụ bảo vệ chủ doanh nghiệp, doanh nhân, lãnh đạo

dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại quận 3, dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tphcm, dịch vụ bảo vệ cá nhân, dịch vụ bảo vệ..

Bảo vệ cho công ty. nhà máy, xí ngiệp

Công ty bảo vệ Đông Hải là một trong các công ty bảo vệ hàng đầu ở HCM chuyên cung cấp vệ sỹ và bảo vệ chuyên nghiệp..

Dịch vụ cung ứng bảo vệ uy tín tại quận 3

Cung cấp dịch vụ an ninh tối ưu cho khách hàng. Cung cấp toàn diện các gói dịch vụ uy tín chất lượng, hoàn hảo nhất. Phát..

Bảo vệ cho công trình đang xây dựng

Để đảm bảo về an ninh và an toàn tài sản tại các công trình đang thi công xây dựng lớn, đòi hỏi phải có những đội ngũ..

Dịch vụ bảo vệ chất lượng ở quận 4

Dịch vụ bảo vệ chất lượng cao ở quận 4 của Công ty Đông Hải là một trong những loại hình dịch vụ được công ty chúng..

Bảo vệ cho xí nghiệp, nhà máy ở quận 5

Lựa chọn bảo vệ cho nhà máy, xí nghiệp ở quận 5 của Bảo An Phát chính là việc mà bạn nên làm để giữ gìn trật tự an..

Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại hcm

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐÔNG HẢI, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đang thực hiện công tác bảo vệ các Công ty, Nhà..

Công ty chuyên bảo vệ cho yếu nhân ở hcm

Vì thế, một trong những xu hướng mới của ngành công nghiệp bảo vệ tại Việt Nam là dịch vụ bảo vệ an toàn cho các cá..

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp số 1 ở quận 6

Công ty bảo vệ uy tín Đông Hải khẳng định giá trị thương hiệu với hình ảnh người bảo vệ đẹp, có chuyên môn, kỹ năng..

Chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp – uy tín

Công Ty bảo vệ Đông Hải chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp – uy tín với chất lượng hàng đầu. Với nhiều..

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp ở Quận 7 HCM

Công Ty bảo vệ Đông Hải chuyên cung cấp các loại hình dịch vụ như bảo vệ cho xí nghiệp, bảo vệ cho công ty, bảo vệ cho..

DỊch vụ bảo vệ cho nhà máy ở quận 8

Công Ty bảo vệ Đông Hải xin giới thiệu đến quý khách hàng công ty bảo vệ chuyên nghiệp nhất tại Quận 8 HCM. Là một công..

Bảo vệ cho khu công nghiệp ở hcm

công ty bảo vệ cho khu công nghiệp ở quận 6, bảo vệ cho KCN ở quận 6, dịch vụ bảo vệ cho KCN ở quận 6, bảo vệ..

Dịch vụ bảo vệ cho nhà hàng ở quận 9 hcm

Dịch vụ bảo vệ cho nhà hàng ở quận 9 hcm - Đơn vị chuyên cung cấp nhân viên bảo vệ cho nhà hàng khách sạn ở hcm - 0966 375..

Bảo vệ cho trung tâm thương mại ở hcm

 Công Ty bảo vệ Bảo An Phát chuyên về dịch vụ bảo vệ cho công ty, bảo vệ cho nhà máy, bảo vệ cho xí nghiệp, bảo vệ cho..

Dịch vụ bảo vệ yếu nhân chuyên nghiệp tại hcm

Dịch vụ bảo vệ yếu nhân của CÔNG TY ĐÔNG HẢI là dịch vụ cung cấp vệ sỹ cho cá nhân có nhu cầu cần được bảo vệ..

Bảo vệ cho tòa nhà ở quận 1

BẢO VỆ ĐÔNG HẢI xây dựng một cách tối ưu theo yêu cầu của khách hàng và tình hình thực tế tại nơi cần bảo vệ, bảo..

Bảo vệ cho chung cư ở quận 1

Công ty bảo vệ Đông Hải chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho chung cư ở quận 1, dịch vụ bảo vệ cho chung cư ở quận..

Dịch vụ bảo vệ cho công ty ở quận 1

Công ty bảo vệ Đông Hải chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho công ty ở quận 1, bảo vệ cho văn phòng ở quận 1, bảo vệ..

Bảo vệ cho nhà máy ở quận 1

Dịch vụ bảo vệ cho nhà máy ở quận 1 hcm - Bảo vệ cho nhà máy chuyên nghiệp - Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho nhà máy ở..

Dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động ở quận 1

Công ty bảo vệ Đông Hải -  bảo vệ mục tiêu di động ở hcm, bảo vệ mục tiêu di động ở quận 1, công ty cung cấp dịch..

Bảo vệ cho nhà riêng ở quận 1

Công Ty bảo vệ Đông Hải chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho nhà riêng ở Quận..

Bảo vệ cho quán ăn ở quận 1

CÔNG TY BẢO VỆ ĐÔNG HẢI - bảo vệ cho quán ăn, bảo vệ cho shop thời trang, bảo vệ cho tiệm vàng, công ty bảo vệ 24/24 cho..

Bảo vệ cho tòa nhà ở quận 2

Bạn ở quận 2 khu vực HCM, hay tại các quận bất kì ở HCM có nhu cầu tìm kiếm một dịch vụ bảo vệ cho tòa nhà chuyên..

Bảo vệ cho chung cư ở quận 2

Tại quận 2 khu vực HCM có rất nhiều công ty dịch vụ bảo vệ, nhưng để lựa chọn một địa chỉ cung cấp dịch vụ bảo..

Bảo vệ cho các Khu Công Nghiệp ở Quận 2

Công Ty bảo vệ Đông Hải tự hào là một trong những công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Khu công nghiệp An..

Dịch vụ bảo vệ cho công ty ở quận 2

Bảo vệ cho Nhà máy, Công ty, xí nghiệp tại Quận 2 HCM - Công ty bảo vệ ở quận 2 hcm - 0966 375 555 .Bảo vệ cho Nhà máy, Công..

Bảo vệ cho công trường xây dựng ở quận 2

Dịch vụ bảo vệ cho công trường xấy dựng quận 2 - Nơi cung cấp nhân viên bảo vệ cho công trường đang thi công - Công ty..

Bảo vệ cho nhà máy ở quận 2

Công Ty bảo vệ Đông Hải cung cấp dịch vụ bảo vệ cho nhà máy, nhà xưởng, xí nghiệp chuyên nghiệp. Nơi cung cấp dịch vụ..

Dịch vụ chuyên bảo vệ cho các dự án xây dựng

Công Ty bảo vệ Đông Hải chúng tôi thường xuyên đấu thầu cung cấp gói dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cho các dự án xây..

Dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động ở quận 2

Chúng tôi luôn nổ lực hết mình nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ bảo vệ tại Quận 2 TPHCM với chất lượng hàng..

Bảo vệ cho nhà riêng ở quận 2

dịch vụ bảo vệ cho nhà ở tại quận 2, bảo vệ cho nhà riêng 24/24, công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ cho nhà ở tại quận..

Bảo vệ cho quán ăn ở quận 2

Trong nền kinh tế cạnh tranh và tình hình an ninh xã hội hiện nay đã khiến cho các quán ăn quan tâm và lo ngại đến sự thất thu..

Bảo vệ cho công trường đang thi công ở hcm

Đến với dịch vụ bảo vệ công trường đang thi công ở hcm của Bảo vệ Đông Hải các nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên..

Dịch vụ bảo vệ cho cửa hàng

Dịch vụ bảo vệ cho cửa hàng ở hcm :Quận1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11,..

Dịch vụ bảo vệ cho shop thời trang

Công Ty bảo vệ Đông Hải là công ty bảo vệ uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho..

Dịch vụ bảo vệ cho showroom

Công ty bảo vệ Đông Hải là một trong những công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ  cho showroom uy tín chất lượng hàng đầu..

Bảo vệ cho nhà máy ở quận 3

Dịch vụ bảo vệ nhà máy chuyên nghiệp ở tại Quận 3 HCM, cung cấp phương án bảo vệ an ninh nhà máy uy tín chuyên nghiệp,..

Dịch vụ bảo vệ cho trường học

Công Ty bảo vệ Đông Hải đang đáp ứng cung cấp dịch vụ bảo vệ các trường học, bệnh viện tại khu vực HCM với chất..

Dịch vụ bảo vệ cho bệnh viện

Công ty bảo vệ an ninh cho bệnh viện, phòng khám tại HCM là công ty bảo vệ đã đào tạo nên các lao động thành một nghề bảo..

Dịch Vụ Bảo Vệ Chất Lượng ở Tại HCM

Dịch Vụ Bảo Vệ Đông Hải ở tại HCM chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ nhà máy uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu TẠI HCM..

Công ty bảo vệ uy tín nhất tại TPHCM

Đơn vị chuyên cung cấp nhân viên bảo vệ uy tín nhất tại HCM cho tòa nhà, chung cư, căn hộ, shop thời trang, showroom, cửa hàng,..

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp nhất ở tại hcm

Bảo Vệ Đông Hải ở tại HCM là một trong những nhà cung cấp bảo vệ uy tín chất lượng hàng đầu và lớn nhất hiện nay,..

Dịch vụ bảo vệ cho sự kiện tại TPHCM

Nếu bạn đang tổ chức sự kiện cho công ty, doanh nghiệp mà đang bân khuân không biết tìm đơn vị cung cấp dịch vụ bảo uy..

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp ở quận Gò vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh,...

Dịch vụ bảo vệ uy tín chất lượng ở tại HCM, công ty chuyên cung cấp nhân viên bảo vệ ở HCM

Dịch vụ bảo vệ văn phòng tốt nhất tại tphcm

Dịch vụ bảo vệ mụcCông ty bảo vệ Đông Hải là công ty bảo vệ chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho văn phòng tốt nhất..

Dịch vụ bảo vệ doanh nghiệp 24/24 tại HCM

Dịch vụ bảo vệ doanh nghiệp 24/24 chất lượng nhất tại HCM: Quận1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8,..

Dịch vụ bảo vệ cho nhà máy ở tại HCM

Dịch vụ bảo vệ chuyên cung cấp nhân viên bảo vệ trực 24/24 cho nhà máy, xí nghiệp ở tại HCM.

Dịch vụ bảo vệ tại các khu công nghiệp ở HCM

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ bảo vệ chất lượng cao cho nhà máy, khu chế xuất, khu công nghiệp ở tại HCM..

Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho bệnh viện

Hiện nay những đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho bệnh viện, phòng khám tại HCM trên thị trường rất ít. Chính vì vậy..

Công ty bảo vệ tại TpHCM chất lượng tốt nhất

Nhắc đến danh sách các công ty bảo vệ tai HCM chất lượng và uy tín nhất mà không kể đến Bảo vệ Đông Hải thì quả là..

Công ty bảo vệ cho trường học ở HCM

Công ty bảo vệ Đông Hải là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ trường học uy tín đơn vị cung cấp bảo vệ trường..

Dịch vụ bảo vệ tiệm vàng ở Khu vực Tp.HCM

Công ty bảo vệ Đông Hải chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho tiệm vàng ở Tp.HCM chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng nhất...

Công ty chuyên bảo vệ sự kiện ở Tp.HCM

Công việc của nhân viên bảo vệ tại các sự kiện tại khu vực tp hcm đòi hỏi phải áp dụng cả các biện pháp mềm dẻo,..

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp ở Quận Bình Chánh

Tại Quận Bình Chánh Chúng tôi đã và đang cung cấp nhiều dịch vụ bảo vệ cho các nhà máy, xí nghiệp, công trường, KCN,… Các..

Dịch vụ bảo vệ cho văn phòng ở quận Bình Tân

Sau quá trình trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, bảo vệ đông hải đã vương lên trở thành một trong những công ty uy..

Dịch vụ bảo vệ cho công ty, nhà máy ở HCM

 Quý khách hàng khi tìm đến Công ty bảo vệ ở Thành phố Hồ Chí Minh, bảo vệ Đông Hải  luôn luôn đáp ứng được theo..

Công ty bảo vệ cho nhà máy ở Thủ Đức

Nhân viên Bảo vệ Nhà máy ở Quận Thủ Đức HCM thực hiện kiểm tra, kiểm soát Người, Khách, xe các loại ra vào theo đúng..

Bảo vệ cho xưởng sản xuất ở Bình Chánh

Dịch vụ cung cấp nhân viên bảo vệ cho cao ốc văn phòng, toà nhà Building, bảo vệ nhà máy,xưởng cơ khí - xí nghiệp lắp ráp...

Bảo vệ cho công trình xây dựng ở Thủ Đức

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp các dịch vụ bảo vệ ở quận thủ đức chất lượng, trong đó có..

Bảo vệ cho văn phòng ở quận Gò Vấp

Với cơ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp ở quận Gò Vấp uy tín Bảo vệ Đông..

Dịch vụ bảo vệ cho tòa nhà ở quận Tân Phú

Với dịch vụ bảo vệ toà nhà, văn phòng, cao ốc ở quận Tân Phú mà Bảo vệ Đông Hải cung cấp, bạn có thể hoàn toàn an..

Dịch vụ bảo vệ uy tín chuyên nghiệp nhất tại HCM

Công ty Bảo Vệ Đông Hải rất hân hạnh khi được cung cấp dịch vụ bảo vệ  tới quý khách hàng. Nếu quý khách có nhu cầu..

Dịch vụ bảo vệ cho ngân hàng tại Tp.HCM

Chúng tôi luôn vì khách hàng mà phục vụ, lợi ích và an toàn của khách hàng chính là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi, hạnh..

Công ty bảo vệ cho nhà hàng, khách sạn tại HCM

Xin chân thành cảm ơn Qúy khách hàng đã tham khảo thông tin dịch vụ bảo vệ nhà hàng của chúng tôi. Nếu có nhu cầu thuê bảo..

Bảo vệ cho công trường đang thi công xây dựng

Sử dụng Dịch vụ bảo vệ công trường của bảo vệ Đông Hải là một phương pháp hiệu quả cho ban quản lý dự án để..

Đơn vị bảo vệ cho bệnh viện ở Tp.HCM

Bệnh viện là một nơi cực kỳ nhạy cảm, để có thể gánh vác nhiệm vụ một cách tốt nhất cần có những nhân viên bảo vệ..

Dịch vụ bảo vệ cho văn phòng ở Tp.HCM

Dịch vụ bảo vệ văn phòng, nhà máy, xí nghiệp ở Tp.HCM là dịch vụ nhằm mục đích bảo vệ và giữ gìn an ninh trật tự..

Công ty bảo vệ cho nhà máy ở Tp.HCM

Nhân viên bảo vệ nhà máy ở Tp.HCM cần chú ý những yêu cầu như: – Nhân viên bảo vệ phải biết sử dụng thành thạo..

Bảo vệ cho công trường đang thi công ở Tp.HCM

Dưới đây là phương án bảo vệ công trường ở Tp.HCM của công ty bảo vệ công trường ở HCM Công ty Bảo vệ Đông Hải..

Đơn vị bảo vệ cho trường học ở Tp.HCM

Trước khi sử dụng dịch vụ bảo vệ trường học, bệnh viện, phòng khám ở Tp.HCM thì việc đầu tiên bạn cần quan tâm đó..

Dịch vụ bảo vệ cho nhà hàng tại Tp.HCM

Nhân viên bảo vệ nhà hàng ở Tp.HCM có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực mà họ quản lý nhằm ngăn chặn..

Dịch vụ bảo vệ cho siêu thị khu vực HCM

Nhân viên bảo vệ ở Tp.HCM cho siêu thị và trung tâm thương mại không được phép rời vị trí và rời khỏi nhiệm vụ khi..

Địa chỉ cung cấp nhân viên bảo vệ ở Tp.HCM

Hiện nay dịch vụ bảo vệ ở Tp.HCM có rất nhiều các địa chỉ cho bạn thỏa sức lựa chọn nhưng phải phải địa chỉ nào..

Dịch vụ bảo vệ cho chung cư khu vực HCM

 Nhân viên bảo vệ tòa nhà, chung cư khu vực HCM phải biết khu vực nào là quan trọng, khu vực nào là trọng yếu để phân bố..

Dịch vụ bảo vệ cho tòa nhà văn phòng

Quý khách cần hỗ trợ & tư vấn phương án bảo vệ cho tòa nhà văn phòng ở HCM vui lòng liên hệ Hotline: 0966.375.555. Rất Hân..

Dịch vụ bảo vệ cho khách sạn ở quận 1

Với những thông tin trên hy vọng sẽ làm hài lòng Qúy vị khi quyết định chọn nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ ở quận 1..

Dịch vụ bảo vệ cho văn phòng ở quận 1

Hiện có văn phòng tại ở quận 1 Tp.HCM và đang phục vụ cho khoảng 20 khách hàng tính riêng quận 1. Trong đó là rất nhiều..

Công ty bảo vệ cho chung cư ở quận 1

Khách hàng mục tiêu của cong ty bao ve ở quận 1 Tp.HCM ở thị trường này là cung cấp các gói dịch vụ về bảo vệ tòa nhà,..

Đơn vị bảo vệ cho bệnh viện ở quận 1

Dịch vụ bảo vệ công trình ở quận 1 Tp.HCM chuyên nghiệp: Để có thể biết thêm thông tin chi tiết hơn về hình thức dịch..

Dịch vụ bảo vệ cho nhà hàng ở quận 1

Quý khách có nhu cầu tìm hiểu, sử dụng dịch vụ bảo vệ ở quận 1 Tp.HCM của công ty chúng tôi hãy liên hệ với công ty..

Công ty bảo vệ cho siêu thị ở quận 1

Nhân viên bảo vệ siêu thị làm nhiệm vụ giao nhận hàng hóa phải ghi chép đầy đủ các thông tin có liên quan của các mặt..

Dịch vụ bảo vệ cho siêu thị quận Bình Chánh

Ngoài ra, đội ngũ nhân viên bảo vệ  ở quận Bình Chánh Tp.HCMcũng sẽ thực hiện các yêu cầu công việc của khách hàng. Hãy..

Bảo vệ cho siêu thị quận Bình Tân

Buổi sáng mang dù, bảng hiệu … ra để trước sân trong phạm vi cho phép của Chính quyền địa phương & đem vào siêu thị khi..

Dịch vụ bảo vệ cho tòa nhà ở Bình Chánh

Bảo vệ toàn bộ tài sản hợp pháp nằm trong phạm vi Mục tiêu bảo vệ hoặc tài sản được liệt kê theo danh mục tài sản bàn..

Công ty bảo vệ cho khách sạn ở Bình Tân

Công ty bảo vệ ở Bình Tân Tp.HCM chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ ở Bình Tân Tp.HCM. Cần báo giá dịch vụ bảo vệ xin gọi..

Đơn vị bảo vệ cho trường học ở Bình Thạnh

Công ty bảo vệ ở Bình Thạnh thường xuyên tuyển dụng bảo vệ và đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp, các anh/chị có nhu cầu..

Công ty bảo vệ shop thời trang ở Cần Giờ

Công ty bảo vệ ở Cần Giờ Tp.HCM từ lâu được biết đến là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ bảo vệ uy tín, chất..

Công ty bảo vệ cho cửa hàng ở Gò Vấp

Như vậy các bạn không cần phải lo lắng cho dịch vụ bảo vệ cửa hàng thức ăn nhanh ở Gò Vấp nữa. BẢO VỆ ĐÔNG HẢI là..

Bảo vệ công trường thi công ở Hốc Môn

Công ty bảo vệ ở Hốc Môn Đông Hải chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ ở Hốc Môn. Cần báo giá dịch vụ bảo vệ xin..

Bảo vệ cho nhà ở Nhà Bè Tp.HCM

Bên cạnh đó Dịch vụ bảo vệ tư gia của Công ty bảo vệ ở Nhà Bè Tp.HCM còn đáp ứng các yêu cầu riêng của từng gia..

Dịch vụ bảo vệ cho công ty

Tất cả nhân viên Bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ tại HCM Đông Hải trong khi làm nhiệm vụ đều phải lịch sự, lỗ..

Đơn vị bảo vệ uy tín nhất tại HCM

Hãy liên lạc với những người đã sử dụng dịch vụ của các công ty bảo vệ tại HCM để xin ý kiến. Họ chính là người..

Dịch vụ bảo vệ cho ngân hàng ở Bình Thạnh

Và một ngân hàng muốn phát triển bền vững thì cần phải có một lực lượng Bảo vệ cho ngân hàng ở Bình Thạnh chuyên..

Bảo vệ cho phòng khám tại HCM

Việc sử dụng một dịch vụ bảo vệ cho phòng khám tại HCM chuyên nghiệp là để đảm bảo cho tình hình an ninh, trật tự tại..

Bảo vệ tại công trường đang thi công ở HCM

Nhằm mục địch duy trì an ninh tại các công trường xây dựng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng con người, Bảo vệ..

Bảo vệ cho máy ATM tại Tp.HCM

Công ty dịch vụ bảo vệ cho cây ATM tại Tp.HCM đã  thành lập đội ngũ chuyên nghiệp  nhằm cung cấp tới khách hàng dịch vụ..

Dịch vụ bảo vệ tại quận Thủ Đức

Công ty bảo vệ ở tại quận Thủ Đức Tp.HCM - Thủ Đức là một huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh giáp với quận..

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp ở Tân Phú

Với năng lực và những cố gắng của mình chúng tôi phát triển ngành dịch vụ bảo vệ ở Tân Phú Tp.HCM của mình đạt tiêu..

Bảo vệ cho văn phòng ở Bình Chánh

 Nếu như bạn đang tìm kiếm một đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ bảo vệ uy tín ở Bình Chánh Tp.HCM để lựa chọn cho công..

Dịch vụ bảo vệ văn phòng tại Bình Tân

Đồng thời đội ngũ nhân viên bảo vệ công trình xây dựng của Bảo vệ Đông Hải còn đảm bảo được thường xuyên trau..

Bảo vệ cho công trường xây dựng ở Bình Thạnh

 Nếu quý vị và các các bạn đang quan tâm đến những dịch vụ bảo vệ của công ty bảo vệ ở Bình Thạnh Tp.HCM xin vui lòng..

Dịch vụ bảo vệ văn phòng ở Gò Vấp

Tuy nhiên ở một số công ty việc lựa chọn bố trí nhân viên bảo vệ chưa chuyên nghiệp dẫn đến chất lượng bảo vệ ở..

Bảo vệ cho nhà máy, xí nghiệp tại Nhà Bè

Bảo vệ Đông Hải là dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại quận Nhà Bè Tp.HCM trong đó lĩnh vực bảo vệ nhà máy, xí nghiệp..

Bảo vệ cho ngân hàng ở quận Phú Nhuận

Là đơn vị bảo vệ hàng đầu ở quận Phú Nhuận Tp.HCM trong công tác bảo vệ trong những năm trở lại đây Bảo vệ Đông..

Bảo vệ cửa hàng vàng bạc, đá quý ở HCM

Công ty bảo vệ cửa hàng vàng bạc, đá quý ở HCM cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp..

Dịch vụ bảo vệ ở quận Phú Nhuận

Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ của Công ty bảo vệ Đông Hải xin vui lòng..

Bảo vệ cho văn phòng khu vực HCM

Cảm ơn quý công ty đã dành thời gian xem xét phương án này. Mọi chi tiết xin quý công ty vui lòng liên lạc trực tiếp với Công..

Dịch vụ bảo vệ văn phòng tại Bình Chánh

Công ty dịch vụ bảo vệ tại Bình Chánh Tp.HCM đang là thương hiệu gắn liền với các dịch vụ bảo vệ tòa nhà cao ốc tại..

Dịch vụ bảo vệ tòa nhà tại Bình Chánh

Qúy khách hàng có thể ứng dụng và triễn khai vào việc bảo vệ an ninh tại tòa nhà mình đang quản lý hoặc quý khách hàng có..

Bảo vệ cho văn phòng tại Bình Tân

Để được tư vấn cách lựa chọn dịch vụ bảo vệ tốt tại Bình Tân Tp.HCM - Báo giá dịch vụ bảo vệ tại Bình Tân..

Dịch vụ bảo vệ văn phòng tại quận Bình Thạnh

Dịch vụ bảo vệ tòa nhà văn phòng tại quận Bình Thạnh Tp.HCM tại công ty bảo vệ Đông Hải được các khách hàng đánh giá..

Bảo vệ cho chung cư tại quận Bình Thạnh

Bảo vệ chung cư tại quận Bình Thạnh Tp.HCM là một trong những công việc quan trọng và cần thiết của công ty bảo vệ. Công..

Dịch vụ bảo vệ văn phòng tại Cần GIờ

Dịch vụ bảo vệ tại Cần GIờ Tp.HCM hiện là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ bảo vệ tại Cần GIờ Tp.HCM. Đến với..

Dịch vụ bảo vệ cho văn phòng tại Gò Vấp

Vì vậy, nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ tòa nhà, cao ốc, văn phòng tại Gò Vấp Tp.HCM, các bạn hãy đến với dịch..

Bảo vệ cho văn phòng tại huyện Hốc Môn

Dịch vụ bảo vệ uy tín tại huyện Hốc Môn Tp.HCM cam kết mang tới quý khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất cùng mức..

Dịch vụ bảo vệ văn phòng ở huyện Nhà Bè

Quý khách đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ cho văn phòng ở huyện Nhà Bè Tp.HCM, hãy gọi ngay cho chúng tôi để..

Bảo vệ cho văn phòng tại quận Phú Nhuận

Công ty chúng Tôi hiện đang cung cấp dịch vụ bảo vệ cho văn phòng ở Phú Nhuận Tp.HCM cho các khách hàng tại tất cả các..

Dịch vụ bảo vệ văn phòng tại quận Tân Bình

Mọi thông tin cần thuê bảo vệ tại quận Tân Bình Tp.HCM hay tham khảo thêm các Công ty bảo vệ tại quận Tân Bình Tp.HCM hãy..

Bảo vệ cho văn phòng tại quân Tân Phú

Với sự tin tưởng của khách hàng, Công ty Bảo vệ tại quận Tân Phú Tp.HCM đã không ngừng phát triển cải tiến để mang..

Bảo vệ cho văn phòng tại quận Thủ Đức

Bảo vệ Đông Hải cung cấp dich vu bao ve tại quận Thủ Đức Tp.HCM, hãy tham khảo bảng báo giá dich vu bao ve cua chúng tôi:Cong ty..

Dịch vụ bảo vệ cửa hàng ở HCM

Hướng đến mục đích duy trì ổn định của hoạt động kinh doanh, đảm bảo an ninh và an toàn tài sản cho doanh nghiệp và khách..

Dịch vụ bảo vệ cửa hàng ở huyện Bình Chánh

Nhiệm vụ quan trọng nhất của nhân viên bảo vệ là phòng chống trộm cướp và bảo vệ an ninh trật tự của cửa hàng -..

Bảo vệ cho cửa hàng ở quận Bình Tân

Khi phát hiện khách hàng bóc vỏ bao bì hàng hóa, nhân viên bảo vệ ở quận Bình Tân Tp.HCM yêu cầu khách hàng thanh toán số..

Dịch vụ bảo vệ cửa hàng ở quận Bình Thạnh

Bảo vệ cửa hàng ở quận Bình Thạnh Tp.HCM chính là một trong những dịch vụ được cung cấp bởi các công ty dịch vụ bảo..

Bảo vệ cho cửa hàng ở huyện Cần Giờ

Quý khách hàng có nhu cầu thuê dịch vụ bảo vệ ở huyện Cần Giờ Tp.HCM như : tòa nhà, dịch vụ bảo vệ nhà máy có số..

Bảo vệ cửa hàng ở huyện Củ Chi

Dịch vụ Bảo vệ cố định ở huyện Củ Chi Tp.HCM : Tòa nhà, cao ốc, ngân hàng, khách sạn, quán Bar, vũ trường, siêu thị, cơ..

Dịch vụ bảo vệ cửa hàng ở quận Gò Vấp

Nhằm năng cao uy tín, xây dựng phát triễn thương hiệu “Bảo vệ ở quận Gò Vấp Tp.HCM” và giữ vững vị trí trong top..

Bảo vệ cho tòa nhà ở quận Phú Nhuận

Công ty bảo vệ ở quận Phú Nhuận Tp.HCM Đông Hải rất mong được sự hợp tác của Quý Khách hàng trong thời gian sớm nhất...

Bảo vệ cho cửa hàng ở huyện Hốc Môn

Mọi nhu cầu tư vấn về báo giá và chi tiết dịch vụ bảo vệ ở huyện Hốc Môn Tp.HCM chuyên nghiệp tại các quận huyện, quí..

Dịch vụ bảo vệ cửa hàng ở huyện Nhà Bè

Lực lượng bảo vệ ở huyện Nhà Bè Tp.HCM Đông Hải được hình thành bởi các sĩ quan đã từng nhiều năm hoạt động trong..

Bảo vệ cho cửa hàng ở quận Phú Nhuận

Công ty bảo vệ ở quận Phú Nhuận Tp.HCM Đông Hải từ lâu được biết đến là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ bảo..

Dịch vụ bảo vệ cửa hàng ở quận Phú Nhuận

Giữ vững an ninh trật tự, dìn giũ tài sản tại các Cửa hàng, Văn phòng, Chung cư,Toà nhà cao ốc, Trung tâm Thương mại, Ngân..

Bảo vệ cho cửa hàng ở quận Tân Bình

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho các showroom là yếu tố cần thiết, hãy đến với Bảo vệ cho cửa hàng ở quận Tân..

Bảo vệ cho cửa hàng tại Tân Phú

Việc đảm bảo an ninh cho các cửa hàng, showroom tại Tân Phú Tp.HCM là điều tất yếu và rất quan trọng chính vì vậy hãy bảo..

Bảo vệ cho cửa hàng tại quận Thủ Đức

Circle K, GS625, Familymart, Ministop … các cửa hàng tiện lợi phát triển với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên đi đôi với việc tốc..

Dịch vụ bảo vệ cửa hàng tại quận 1

Đây là một số những chia sẻ của chúng tôi vể dịch vụ bảo vệ cửa hàng tại quận 1 Tp.HCM và trách nhiệm của những nhân..

Bảo vệ cho cửa hàng tại quận 2

Nếu quý khách có nhu cầu thuê dịch vụ bảo vệ tại quận 2 Tp.HCM của hàng hoặc báo giá dịch vụ bảo vệ cửa hàng tại..

Bảo vệ cho cửa hàng tại quận 3

Dịch vụ bảo vệ tại quận 3 Tp.HCM Đông Hải sẽ mang đến cho các quý khách sự hài lòng nhất khi hợp tác với chúng tôi...

Dịch vụ bảo vệ cửa hàng tại quận 4

Công ty Bảo Vệ Chuyên Nghiệp tại quận 4 Tp.HCM đặc biệt khắt khe trong việc đào tạo. Đó là lý do đội ngũ nhân viên bảo..

Bảo vệ cho cửa hàng tại quận 5

Công ty bảo vệ tại quận 5 Tp.HCM Đông Hải cung cấp dịch vụ bảo vệ siêu thị tại quận 5 Tp.HCM, với phương châm lấy uy..

Bảo vệ cho nhà ở Quận 7 Tp.HCM

Quý thân chủ có nhu cầu cần tìm dịch vụ bảo vệ tư gia ở Quận 7 Tp.HCM xin liên hệ ngay Công ty bảo vệ ở Quận 7..

Bảo vệ công trường thi công ở Quận Thủ Đức

Công ty bảo vệ ở Quận Thủ Đức Đông Hải chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ ở HCM. Cần báo giá dịch vụ bảo vệ xin..

Công ty bảo vệ cho cửa hàng ở Quận 6

Như vậy các bạn không cần phải lo lắng cho dịch vụ bảo vệ cửa hàng thức ăn nhanh ở Quận 6 Tp.HCM nữa. BẢO VỆ ĐÔNG..

Công ty bảo vệ shop thời trang ở Thủ Đức

Công ty ở Thủ Đức Tp.HCM là một trong những công ty bảo vệ ở Thủ Đức Tp.HCM cung cấp dịch vụ bảo vệ ở..

Đơn vị bảo vệ cho trường học ở Quận 5

Có thể nói, cung cấp dịch vụ bảo vệ trường học ở Quận 5 Tp.HCM chuyên nghiệp đang là nhu cầu của toàn xã hội. Từ cấp..

Công ty bảo vệ cho khách sạn ở Quận 3

Dịch vụ bảo vệ nhà hàng khách sạn ở Tp.HCM được xem như có nhiều phức tạp, hầu hết các nhà hàng đều có lượng khách..

Dịch vụ bảo vệ cho tòa nhà ở Tân Bình

Vì vậy đòi hỏi nhân viên bảo vệ ở Tân Bình Tp.HCM ngoài những kinh nghiệm thực tế và các kỹ năng làm việc, cần phải..

Bảo vệ cho siêu thị quận 2

 Mặc đồng phục đúng quy định của công ty bảo vệ cho siêu thị tại quận 2 Tp.HCM. Không hút thuốc, sử dụng điện thoại..

Dịch vụ bảo vệ cho siêu thị quận 3

 Nhân viên bảo vệ ở tại quận 3 Tp.HCM làm nhiệm vụ cửa ra vào liên lạc với bảo vệ tuần tra gần nhất thực hiện việc..

Dịch vụ bảo vệ cho văn phòng ở Bình Tân

Dịch vụ bảo vệ ở Bình Tân Tp.HCM của Đông Hải chúng tôi luôn đặt mục tiêu bảo vệ người và tài sản của khách hàng..

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Tân Phú

Dịch vụ của Công ty bảo vệ ở Tân Phú Tp.HCM bên cạnh việc chú trọng đến chất lượng dịch vụ thì chúng tôi còn có một..

Công ty bảo vệ tại quận Thủ Đức chất lượng

Với lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp của công ty bảo vệ ở tại quận Thủ Đức Tp.HCM quý khách sẽ không cần phải lo..

Dịch vụ bảo vệ tại công trường ở tại khu vực HCM

Nhằm mục địch duy trì an ninh tại các công trường xây dựng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng con người, Bảo vệ..

Dịch vụ bảo vệ phòng khám tại quận 3 HCM

Việc sử dụng một dịch vụ bảo vệ cho phòng khám tại HCM chuyên nghiệp là để đảm bảo cho tình hình an ninh, trật tự tại..

Bảo vệ cho ngân hàng ở Bình Thạnh Uy tín

 Bảo vệ cho ngân hàng ở Bình Thạnh an toàn tuyệt đối về tài sản, tính mạng và sức khỏe cho khác hàng và cán bộ..

Dịch vụ bảo vệ uy tín chuyên nghiệp tại HCM

Ngoài ra, những đơn vị đang sử dụng bảo vệ tại HCM thường là các công ty lớn, trong khu công nghiệp, ngân hàng..... Bạn..

Đơn vị chuyên bảo vệ cho công ty uy tín nhất

Khi ký kết hợp đồng với Công ty dịch vụ bảo vệ tại HCM Đông Hải, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về..

Đơn vị bảo vệ cho nhà ở Nhà Bè chuyên nghiệp

Bên cạnh đó Dịch vụ bảo vệ tư gia của Công ty bảo vệ ở Nhà Bè Tp.HCM còn đáp ứng các yêu cầu riêng của từng gia..

Đơn vị bảo vệ cửa hàng ở tại Gò Vấp uy tín

Thế nên để đảm bảo an ninh trật tự một cách tuyệt đối giúp hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng thức ăn nhanh diễn ra..

Đơn vị bảo vệ shop thời trang tại huyện Cần Giờ

Công ty bảo vệ ở Cần Giờ Tp.HCM từ lâu được biết đến là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ bảo vệ uy tín, chất..

Bảo vệ cho trường học ở tại quận Bình Thạnh

Trường học là môi trường có văn hóa, trật tự và quy củ nghiêm ngặt, nhân viên đảm bảo làm việc tại trường học chủ..

Bảo vệ cho khách sạn uy tín ở Bình Tân

Dịch vụ bảo vệ khách sạn nhà hàng ở Bình Tân Tp.HCM của công ty bảo vệ ở Bình Tân Tp.HCM với đội ngũ bảo vệ chuyên..

Bảo vệ cho tòa nhà uy tín ở Bình Chánh

Vì vậy đòi hỏi nhân viên bảo vệ ở Bình Chánh Tp.HCM ngoài những kinh nghiệm thực tế và các kỹ năng làm việc, cần phải..

Đơn vị bảo vệ cho siêu thị tại quận Bình Tân

 Buổi sáng mang dù, bảng hiệu … ra để trước sân trong phạm vi cho phép của Chính quyền địa phương & đem vào siêu thị khi..

Bảo vệ cho siêu thị tại quận Bình Chánh

Khi có tín hiệu báo động hoặc có sự cố bất thường, nhân viên bảo vệ ở quận Bình Chánh Tp.HCM đang làm nhiệm vụ phải..

Dịch vụ bảo vệ cho siêu thị ở quận 1 uy tín

Bảo vệ siêu thị ở quận 1 Tp.HCM phải yêu cầu nhà thầu xuất trình giấy phép làm việc để được hướng dẫn đến nơi làm..

Công ty bảo vệ cho nhà hàng ở quận 1 chất lượng

Dịch vụ bảo vệ ở quận 1 Tp.HCM cho khách sạn, nhà hàng của công ty bảo vệ Đông Hải với đội ngũ bảo vệ chuyên..

Bảo vệ cho bệnh viện ở tại quận 1 uy tín

 Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp ở quận 1 Tp.HCM do công ty bảo vệ Đông Hải ( công ty bảo vệ cho bệnh viện ở quận 1..

Công ty bảo vệ cho chung cư ở quận 2

Xác định đây là một thị trường khó tính và có những yêu cầu gắt gao, nhưng với sự nỗ lực và cố gắng của chúng tôi..

Dịch vụ bảo vệ cho văn phòng ở quận 3

Đó chính là tìm kiếm một dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp ở quận 3 tphcm. Bảo vệ tài sản, con người cảm thấy an tâm khi..

Dịch vụ bảo vệ cho khách sạn ở quận 2

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BẢO VỆ-CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ TẠI QUẬN 2 TP.HCM.             Chúng tôi cam kết mang đến..

Bảo vệ cho tòa nhà văn phòng tại tphcm

Bảo vệ tài sản bên trong và bên ngoài tòa nhà tại tphcm uy tín nhất. Duy trì nội quy những qui định mới nhằm đáp ứng..

Bảo vệ cho chung cư tại quận 1

 Ngoài ra bảo vệ công trường khu vực tại quận 1 tphcm cần phải biết cương, biết nhu, biết nhắc nhở công nhân thực..

Dịch vụ cung cấp nhân viên bảo vệ ở hcm chất lượng

Để có được các thông tin bảo vệ tốt nhất ở Tp.HCM quý khách có thể liên hệ tới số: 0966.375.555 chúng tôi sẽ cung cấp..

Dịch vụ bảo vệ cho siêu thị tại quận 3

Nhân viên bảo vệ tại quận 3 tphcm phải lịch sự, tận tình hướng dẫn khách hàng và hỗ trợ họ khi họ có nhu cầu.

Bảo vệ cho nhà hàng tại quận 3

Khi đó nhân viên bảo vệ  ở quận 3 Tp.HCM phải có nhiệm vụ giữ xe – nhiệm vụ đầu tiên vì vậy nhân viên bảo vệ ở..

Bảo vệ cho trường học ở quận 1

Nhân viên bảo vệ trường học, bệnh viện và phòng khám ở Quận 1 tphcm cũng cần phối hợp với các chính quyền địa phương..

Bảo vệ cho công trường đang thi công Thủ Đức

Trên đây là phương án bảo vệ công trường ở tại quận Thủ Đức tphcm của công ty bảo vệ công trường ở tại quận..

Công ty bảo vệ cho chung cư ở quận 4

Một số loại hình dịch vụ bảo vệ mà công ty bảo vệ ở quận 4 Tp.HCM cung cấp:– Dịch vụ bảo vệ khu chung cư, khu cao..

Dịch vụ bảo vệ cho văn phòng ở quận 4

Với thế mạnh là một công ty có lịch sự lâu đời. Bảo vệ Đông Hải có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề dịch vụ bào..

Dịch vụ bảo vệ cho khách sạn ở quận 4

công ty bảo vệ Đông Hải ra đời để cung cấp một dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp ở quận 4 Tp.HCM để bảo vệ an..

Bảo vệ cho tòa nhà văn phòng tại gò vấp

 Bên cạnh đó cần phải có 1 đội ngủ bảo vệ chuyên nghiệp ở gò vấp HCM, nhiều năm kinh nghiệm hành nghề để đảm bảo..

Dịch vụ bảo vệ cho chung cư ở quận 5

Nhân viên tòa nhà, chung cư khu vực quận 5 HCM cần phải biết được rõ sơ đồ, cấu trúc của tòa nhà đặc biệt là cầu thang..

Dịch vụ cung cấp nhân viên bảo vệ ở quận 5

Để có được các thông tin bảo vệ tốt nhất ở Quận 5 Tp.HCM quý khách có thể liên hệ tới số: 0966.375.555 chúng tôi sẽ..

Dịch vụ bảo vệ cho siêu thị ở quận 5

Nhân viên bảo vệ siêu thị và trung tâm thương mại ở Quận 5 Tp.HCM còn cần phải biết sử dụng thành thạo những trang thiết..

Bảo vệ cho nhà hàng tại Quận 5

Khi đó nhân viên bảo vệ ở Quận 5 Tp.HCM phải có nhiệm vụ giữ xe – nhiệm vụ đầu tiên vì vậy nhân viên bảo vệ ở..

Bảo vệ cho trường học ở Quận 5

 Nhân viên bảo vệ ở quận 5 Tp.HCM có trách nhiệm hướng dẫn, nhắc nhở học sinh, cán bộ nhân viên nhà trường, bệnh nhân,..

Bảo vệ cho công trường ở Quận 5 Tp.HCM

Công ty Bảo vệ Đông Hải – đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ ở quận 5 tphcm đáng tin cậy và uy tín nhất hiện nay. Nếu..

Dịch vụ bảo vệ cho nhà máy ở Quận 5

Nhân viên bảo vệ ở Quận 5 Tp.HCM có nhiệm vụ giám sát và phải bao quát được tình hình an ninh tại cổng chính – kiểm..

Dịch vụ bảo vệ cho văn phòng ở Quận 5

Dịch vụ bảo vệ văn phòng, nhà máy, xí nghiệp ở quận 5 Tp.HCM là dịch vụ nhằm mục đích bảo vệ và giữ gìn an ninh trật..

Bảo vệ cho bệnh viện ở Quận 5 Tp.HCM

 Công Ty bảo vệ Đông Hải luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ bảo vệ là tốt nhất, để khách hàng có thể hoàn toàn yên..

Dịch vụ bảo vệ cho ngân hàng ở Quận 5

Nhân viên bảo vệ khi vận chuyển tiền phải chọn chỗ ngồi thích hợp trên xe để quan sát được cả trước, sau và hai bên và..

Bảo vệ cho chung cư tại quận 7

Bảo vệ chung cư tại quận 7 tphcm là một trong những công việc quan trọng và cần thiết của công ty bảo vệ. Công ty chúng tôi..

Bảo vệ cho văn phòng tại quận 7

Dịch vụ bảo vệ tòa nhà văn phòng tại quận 7 tphcm tại công ty bảo vệ Đông Hải được các khách hàng đánh giá là chuyên..

Dịch vụ bảo vệ văn phòng tại tphcm uy tín

Để được tư vấn cách lựa chọn dịch vụ bảo vệ tốt tại tphcm uy tín - Báo giá dịch vụ bảo vệ tại tphcm uy tín,..

Đơn vị bảo vệ cho văn phòng tại Thủ Đức

Công ty dịch vụ bảo vệ tại Bình Chánh Tp.HCM đang là thương hiệu gắn liền với các dịch vụ bảo vệ tòa nhà cao ốc tại..

Bảo vệ cho văn phòng tại quận Tân Bình

Cảm ơn quý công ty đã dành thời gian xem xét phương án này. Mọi chi tiết xin quý công ty vui lòng liên lạc trực tiếp với Công..

Dịch vụ bảo vệ tại quận 7 hcm uy tín chất lượng

Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ tại quận 7 hcm của Công ty bảo vệ Đông..

0966375555