•  Địa chỉ: Tầng 1, Tháp 6, Tòa nhà The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, HCM

  •  Email: dohaco@baovedonghai.com

  •  Hotline: 0966375555

  • You Tube Fanpage of Facebook

Thông tin chi tiết

Kiểm tra Mục tiêu Kizuna Kiểm tra Mục tiêu Kizuna

Kiểm tra Mục tiêu Kizuna

Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Đội Cơ động kiểm tra hoạt động bảo vệ tại Mục tiêu Kizuna - Nhật Bản. Đây là công tác kiểm tra định kỳ hàng tuần của Đội cơ Động nhằm hướng dẫn, động viên tập thể nhân viên tại các Mục tiêu

Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Đội Cơ động kiểm tra hoạt động bảo vệ tại Mục tiêu Kizuna - Nhật Bản. Đây là công tác kiểm tra định kỳ hàng tuần của Đội cơ Động nhằm hướng dẫn, động viên tập thể nhân viên tại các Mục tiêu

Bài viết khác

Nội dung chưa cập nhật. Xin vui lòng xem chuyên mục khác.